Rodinný kemp U Tomášků Vám nabízí příjemné prožití Vaší dovolené či prázdnin...

Vítejte

Rodinný kemp U Tomášků Vám nabízí příjemné prožití Vaší dovolené či prázdnin přímo v CHKO Třeboňsko u Staňkovského rybníka v obci Staňkov nedaleko Chlumu u Třeboně (cca 3 km).

Jižní Čechy jsou jednou
z nejoblíbenějších turistických oblastí České republiky. Nespočet rybníků, jehličnaté lesy, nenarušená a čistá příroda, nádherná města a půvabné vesničky, lidová architektura, skvostné zámky, impozantní hrady… Našli bychom ještě mnoho tváří této rozmanité
a překrásné krajiny, která doslova svádí ke koupání, rybaření, k procházkám
a k vyjížďkám na kolech.

Okolí

Blízké okolí kempu nabízí celé Vaší rodině možnosti, jak zde prožít aktivní i odpočinkovou dovolenou za každého počasí. Bližší informace rádi poskytneme na recepci nebo je můžete sami vyhledat na uvedených webových stránkách.

Příroda
Zdejší krajina splňuje veškeré představy o přírodě jižních Čech. Najdete zde hluboké lesy, mnoho rybníků
a rybničních soustav, mokřady a rašeliniště, lužní lesy, meandry, nivy okolních toků i pískovcová jezera. Celá oblast Třeboňska má statut chráněné krajinné oblasti s několika lokálními rezervacemi (www.trebonsko.ochranaprirody.cz).

Možnosti koupání a rybolovu
Staňkovský rybník vystavěný v 16. století je se svými 6,6 mil. m3 vody největším rybníkem v ČR co do objemu zadržené vody a prvenství zaujímá i svou hloubkou (v některých místech až 9 m). Vodní plocha o rozloze 273 ha je obklopena krásnými lesy. Západní břeh rybníka lemuje státní hranici s Rakouskem.

Rybářské povolenky na Staňkovský rybník, Hejtman a Nový Kanclíř lze zakoupit na Staňkově (Autocamp Oáza, Autocamp U Kosů) nebo v Chlumu u Třeboňe (Rybářské potřeby Trázník). Tipy: Staňkovský rybník, Hejtman (Chlum u Třeboně), Svět, Opatovický rybník (Třeboň), Pískovny (Majdalena, Suchdol nad Lužnicí)

Vodáctví
Tipy: Stará řeka – Svými meandry patří k nejromantičtějším úsekům celé Lužnice. Přes rybník Rožmberk se doplavíte až do obce Lužnice. Pro sjízdnost je však zapotřebí dostatek vody. Nová řeka – 14 km úsek rychlejší vody, která vás donese do Nežárky. Staňkovský rybník – po 7,5 km plavby se Vám naskýtá krásný pohled na leknínové jezírko, které rybník uzavírá.

Pěší a cyklistické výlety
Místo je ideální základnou pro mnoho pěších i cyklistických výletů. Nejen kvůli krásné přírodě a většinou rovinaté krajině, ale také z důvodu dobře značených stezek a pohraničních lesních cest. Tipy: Rašeliniště Pelé, Červené Blato, Písečné přesypy u Vlkova, Pomník Emmy Destinnové, Rozvodí Staré a Nové řeky, Rybniční soustava v okolí Chlumu u Třeboňe, Naučná stezka okolo Třeboně, Cesta kolem Světa, Stezka Zdraví Třeboň, Výlet kolem Rožmberka, NPP Terčino údolí, Veselské pískovny, Paměti Vitorazska, Paměti Novohradska, Perschlag - Nová Bystřice, Litschau - Heidenreichstein se zachovalým středověkým hradem, Waldviertel (Národní park Blockheide Eibenstein poblíž Gmündu) - oblast různých druhů a forem kamenů spojených
s místními pověstmi (www.blockheide.at).

Lázně Třeboň
Součástí dvou lázeňských komplexů jsou plavecké bazény, vířivky, tobogán a sauna. Lázně poskytují i další služby jako je wellness či fitness program, masáže, bowling, pronájem tenisových kurtů, atd. Širokou nabídku aktivit oceníte zejména v nepříznivém počasí. Více informací naleznete na webových stránkách Bertiných lázní (www.berta.cz) nebo Lázní Aurora (www.aurora.cz).

Ostatní
Okolní lesy, hráze rybníků a remízky vybízejí k procházkám spojeným se sběrem hub, borůvek a brusinek.


Státní zámek Červená Lhota

Státní zámek Červená Lhota Jeden z nejnavštěvovanějších zámků jižních Čech, vypínající se na skalnatém ostrově nad rybniční hladinou, byl do své současné podoby přestavován
v průběhu romantické novogotické přestavby ve 40. - 60. letech 19. století a rovněž v průběhu stavební úpravy v renesančním duchu na počátku 20. století. Posledními majiteli zámku byli členové rodu Schönburg - Hartenstein v jejichž držení byl zámek od roku 1835 do roku 1945. 

více info na www.zamek-cervenalhota.eu


Státní zámek Dačice

Státní zámek Dačice Původní renesanční vzhled zámku, postaveného roku 1591 Krajíři z Krajku, připomínají dnes pouze dvě patra arkád v nádvoří. Dnešní klasicistní podobu zámku určila stavební úprava iniciovaná rodem Dalbergů na počátku 19. století. Ve 30. letech 19. století byla provedena přestavba interiéru pod vedením vídeňského architekta Karla Shlepse, který vložil do východního zámeckého křídla monumentálně empírově upravenou schodišťovou halu, a který rovněž upravil pokoje prvního patra zámku. Poslední majitelé z rodu Salmů (spřízněn
s Dalbergy) jej vlastnil až do roku 1945. 

více info na www.zamek-dacice.eu


Státní zámek Hluboká nad Vltavou

Státní zámek Hluboká nad Vltavou Zámek Hluboká se se svým souborem staveb a citlivě komponovanou krajinou řadí mezi nejvýznamnější zámecké areály období romantismu v rámci střední Evropy. Hluboká vstoupila do dějin roku 1285, kdy na panství vládl Vítek, bratr Záviše z Falkenštejna. Po obvinění Záviše z velezrady odmítl Vítek vydat Hlubokou do královských rukou, a tak byl roku 1290 Záviš před Hlubokou popraven. Mezi další majitele panství patřili Vilém z Pernštejna, Jáchym z Hradce, rod Schwarzenbergů.

více info na www.zamek-hluboka.eu


Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec Hrad a zámek Jindřichův hradec je jedním z nejkrásnějších a nejmonumentálnějších zámeckých areálů na našem území. Původní zeměpanský hrad, vybudovaný na skále nad tokem Hamerského potoka a říčkou Nežárkou, byl písemně zmiňován již kolem roku 1200. K nejvelkolepější přestavbě hradu, která proměnila gotický hrad
v honosné renesanční sídlo, došlo ve 2. polovině 16. století za vlády posledních pánů z Hradce, kdy vzniklo pověstné Jáchymovo a Adamovo stavení, španělské křídlo, Malé arkády a Velké arkády se zahradou - s hudebním pavilonem Rondel. Další majitelé Slavatové a Černínové zámek již významněji nepřestavovali, vybavili jej však množstvím cenného mobiliáře.

více info na www.zamek-jindrichuvhradec.eu


Státní hrad Landštejn

Státní hrad Landštejn Hrad Landštejn je jednou z nejzachovalejších ukázek středověkého fortifikačního systému. Nejstarší románská část hradu s palácem vestavěným mezi dvě obranné věže je v Čechách ojedinělá. Dispozici s nepravidelným pětibokým půdorysem původně obklopoval široký příkop. Pozdější dostavba gotického opevnění s obytnou věží donjonem rozšířila hrad o další nádvoří. Vznosný čtyřpatrový palác Krajířů z Krajku s renesančním opevněním a barokní dělostřelecké bašty pak uzavírají průřez stavebními styly čtyř vývojových etap.

více info na www.hrad-landstejn.eu


Státní hrad Nové Hrady

Státní hrad Nové Hrady Gotický hrad byl písemně zmiňován již roku 1279. Hrad byl od konce 13. století až do počátku 20. století v držení mnoha významných šlechtických rodů, pánů z Hradů, pánů z Landštejna, pánů z Rožmberka, švamberků a Buquoyů, které se postaraly o četné stavební úpravy hradu. V okolí hradu se nalézá malebné Terčino údolí, obohacené vzácnými dřevinami, umělým vodopádem a dekorativními stavbami.


více info na www.hrad-novehrady.eu


Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna Zlatokorunský klášter patří k nejlépe zachovalým gotickým klášterům v Čechách. Klášter Zlatá Koruna je dominantou stejnojmenné obce. Založen byl listinou Přemysla Otakara II. v roce 1263. Klášterných držav se ujal konvent cisterciáckého řádu. Po zrušení kláštera v roce 1785 jej odkoupili Schwarzenbergové.

více info na www.klaster-zlatakoruna.eu


Státní hrad Rožmberk nad Vltavou

Státní hrad Rožmberk nad Vltavou Hrad Rožmberk, jeden
z nejstarších hradů jižních Čech, je dominantou stejnojmenné obce. Byl vybudován nejpozději okolo poloviny 13. století. V letech 1840 až 1857 za Jana Buquoye byla provedena důkladná přestavba hradu v duchu romantické gotiky. V průběhu staletí byl hrad v držení rodu Vítkovců, Rožmberků, švamberků, Buquoyů...

více info na www.hrad-rozmberk.eu


Státní zámek Třeboň

Renesanční zámek Rožmberků, švamberků a Schwarzenbergů, Státní zámek Třeboň situovaný kolem čtvercového nádvoří, obklopený anglickým parkem, se svou rozlohou řadí mezi největší jihočeské zámecké areály. V části zámeckého areálu sídlí proslulý třeboňský archiv, jeden z nejvýznamnějších souborů České republiky.


Schwarzenberská hrobka Domanín
Dvoupodlažní okrouhlá novogotická sakrální stavba ve tvaru pravidelného šestiúhelníku, s přesunutou věží
a s majestátním oboustranným schodištěm, je obklopena anglickým parkem. Do dnešního dne jsou v hrobce uloženy ostatky 27 členů primogeniturní větve rodu Schwarzenbergů. Od třeboňského zámku je vzdálena asi 1,5 km.

více info na www.zamek-trebon.eu


Státní hrad a zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. Monumentální komplex hradu
a zámku Český Krumlov Státní hrad a zámek Český Krumlov je situován na protáhlém vysokém skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice. Areál zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a sedm hektarů zámecké zahrady. Původní hrad Vítkovců byl postaven v 1. polovině 13. století. Po vymření pánů z Krumlova roku 1302 zdědili panství Rožmberkové. S jejich jménem je spojena doba největšího rozkvětu hradu i města. Petr Vok z Rožmberka byl nucen prodat krumlovské panství 1602 císaři Rudolfovi II. Dalšími držiteli objektu se stávají Eggenbergové. Poslední majitelé, Schwarzenbergové, vybudovali v roce 1747 v zahradě jízdárnu, zřídili Maškarní sál a v roce 1766 bylo otevřeno unikáítní divadlo. Jeho zařízení, kulisy a kostýmy se dochovaly do dnešních dnů.

více info na www.zamek-ceskykrumlov.eu